Vážení hosté

Vítáme Vás v indické restauraci INDIA THALI a přejeme Vám krásné a spokojené chvíle strávené u nás.

Možná, že jste přišli jen tak posedět při šálku kávy nebo čaje, možná máte slavnostnější důvod k návštěvě našeho podniku. V každém případě Vám doporučujeme ochutnat některý z exotických pokrmů, které pro Vás připravují naši indičtí kuchaři.

Indická kuchyně je neopakovatelným dílem filozofie a náboženství. Žádná kuchyně na světě se nemůže srovnat s jejím půvabem, tajemstvím a rafinovaností. Žádná také nespojuje tak harmonicky péči o chuť jídla a jeho vliv na zdraví. Nechte se překvapit chuťovými variacemi založenými jak na zvláštním způsobu přípravy a umění kuchařů, tak i na neobvyklých druzích koření. Tropická a subtropická příroda poskytla velké množství chuťových ingrediencí, které indický národ zhodnotil v tisíciletých zkušenostech a vytvořil vyjímečnou a osobitou kuchyni. Kde jinde by je uměli připravit, než v zemi, z níž tyto potraviny pocházejí.

Velkou část pokrmů tvoří vegerariánská jídla. Jsou nejen zdravá a výživná, ale také velmi chutná, zjemňují a zlepšují myšlení a vnímání. My, Indové věříme, že vše co jíme, ovlivňuje nejen naše tělo a fyzickou energii, ale také duši. Nemělo by být pouhým zdrojem kalorií pro naše tělo, nýbrž příjemným zážitkem, který každodenně zpestřuje náš život.Zkuste se na chvíli zastavit a vychutnat si všechny stránky dobrého stolování.

Vám, kteří znáte indickou kuchyni, nabízíme výběr typických jídel různých druhů mezi nimiž, jak doufáme, naleznete to Vaše oblíbené.

Vám, kteří jste se přišli seznámit s indickou kuchyní a dosud se příliš neorientujete v exotických názvech pokrmů, doporučujeme objednat si některé z menu a vyzkoušet tak několik druhů jídel současně. Možná, že mezi nimi naleznete to pravé, které vám přinese pravé kulinářské potěšení.

Věříme, že si vyberete to nejchutnější a nejlepší co indická kuchyně nabízí a že u nás strávíte opravdu příjemné chvíle. A když se vaše očekávání naplní, nezapomeňte se vrátit a zkusit něco jiného, prostě si jen tak užít dobrého jídla.

Přejeme Vám dobrou chuť a příjemnou pohodu.

——————————————————————————————————————–

Dear guests

We welcome you in the Indian Restaurant TAJ and wish you a nice and comfortable stay with us.

Maybe you have come to sit only at a cup of coffee or tea or perhaps you may have a more solemn reason for visiting our enterprise. In any case we would like to recommend you to taste some of the exotic dishes prepared for you by our Indian cooks.

Indian cuisine contains a unique combination of philosophy and religion. No cuisine in the world has comparable charm, mystery, and cunning. Nor does any other cuisine so harmoniously combine attention to both taste and helthiness of food. May you be surprised by its taste variations, arising from both our specific type of preperation – our “art of cooking„ – and of an unusual variety of spices. Tropical and subtropical nature provide endless quantity of ingredients, which have been verified through a thousand years worth of Indian experience. The result is an exceptional and unique cuisine. And who else can prepare it better than Indians themselves?

Most of the food is vegetarian. Such food is healthy, nutritious and of course delicious in addition, it improves perception and the mind. We Indians, trust that everything we eat not only influences our body and physical energy, but our soul as well. Food should be a pleasant experience, making our everyday life more varied, and not merely a source of calories.

Try to stop for a while and enjoy every aspect of a good meal!

To you who know the Indian cuisine we offer a rich choice of typical dishes of different kinds and we hope you will find among them also your preferable one.
To you who have come to get acquainted with Indian cuisine and have not had sofar much experience with the exotic names of dishes, we recommend to order some of our MENUS and thus taste several of the dishes at the same time. You may find among them the right one that will bring you the genuine culinary pleasure.

We believe that you will choose the most tasty and best dish that the Indian cooking offers and that you will really spend an agreable time here. And when your expectation is fulfilled, don’t forget to come back and try something else, just to enjoy something good to eat.

We wish you a pleasant stay and good mood!